3 Jul 2018

diari Més DIGITAL, 3 Julio 2018. La creació d’una Àrea Marina Protegida (AMP) de 46.000 quilòmetres quadrats, que afecta aigües de Catalunya, Balears i València, amb la finalitat de garantir un corredor de cetacis, no té cap incidència en la producció actual de la companyia Repsol. L’empresa va manifestar ahir a aquesta redacció que «el Reial Decret no afecta el normal funcionament de les operacions de la plataforma Casablanca, els permisos de la qual segueixen vigents». La companyia va informar que aplica tant la legislació espanyola com «una recent normativa europea que regula les activitats d’explotació i producció d’hidrocarburs en el mar i que és molt estricta».

El Consell de Ministres celebrat el divendres de la setmana passada va aprovar, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica, la declaració d’un ampli espai com a AMP, la qual cosa podrà afectar, en el futur, a l’activitat petroliera, ja que no es podran fer prospeccions en aquesta zona. El Reial Decret prohibeix l’aplicació sistemes destinats a la recerca geològica subterrània mitjançant sondes, aire comprimit, explosions controlades o perforació subterrània, a més de qualsevol activitat extractiva d’hidrocarburs, excepte les relacionades amb permisos de recerca o explotació en vigor. L’objectiu de la mesura mediambiental és protegir els cetacis i espècies com tortugues dels efectes que s’associen al soroll submarí.

Repsol va informar que, des de fa temps, sempre que ha fet prospeccions ha incorporat mesures que ara inclou el Reial Decret i que, en embarcacions de seguiment, compta amb la presència de controladors de cetacis. «En el cas de produir-se un albirament, s’atura l’activitat per tal de no perjudicar els animals», va remarcar Repsol.

Per altra banda, la companyia va recordar que «les autoritzacions que emparen les operacions de Repsol disposen de la corresponent autorització ambiental». «En la tramitació i elaboració estudis previs intervenen observadors de cetacis, a més d’aplicar altres mesures de conciliació de l’activitat amb el medi, seguint els estàndards internacionals més exigents», va recalcar.

Després de l’aprovació del Reial Decret, Repsol analitzarà les coordenades de la zona que es correspon amb la nova Àrea Marina Protegida per saber si pot afectar en un futur. La companyia va subratllar que les actuals accions no estan afectades per la mesura adoptada pel Ministeri per a la Transició Ecològica.

https://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2018/07/03/repsol_avanca_nov...